Kako deluje Oligoscan?

Oligoscan je inovativna, hitra in natančna tehnologija za določanje stanja mineralov v telesnih tkivih in ugotavljanje morebitne obremenitve s težkimi kovinami. Metoda je neinvazivna, saj ne zahteva odvzema krvi ali drugih telesnih tekočin. S pomočjo Oligoscana lahko le v nekaj minutah dobimo grafični prikaz stanja kar 20 mineralov in 14 težkih kovin v telesu. Je zanesljivo orodje, katerega natančnost je znanstveno dokazana.

Merjenje s spektrofotometrijo

Oligoscan deluje na osnovi kvalitativne analitične metode, imenovane spektrofotometrija. Sicer se te metode poslužujejo predvsem kemiki, farmacevti, biologi, inženirji in naravovarstveniki, vendar pa jo lahko s pridom uporabimo tudi v alternativni medicini za določanje stanja mineralov in težkih kovin ter prisotnosti oksidativnega stresa v človeškem telesu.

Naprava Oligoscan po principu spektrofotometrije odda svetlobo, ki potuje skozi testirani vzorec (dlan). Del svetlobe vzorec absorbira, del pa pripotuje do detektorja. Ta primerja stopnjo prepuščene svetlobe z referenčnim vzorcem. Vzorec, ki je bolj koncentriran, absorbira več svetlobe. Na podlagi teh podatkov Oligoscan generira vrednosti za valovne dolžine posameznih kemičnih snovi.

Kako zanesljivi so rezultati?

Pridobljene kvantitativne vrednosti združi s prej vnesenimi podatki o preiskovancu (krvna skupina, spol, starost, višina, teža). S pomočjo teh parametrov kompleksen algoritem sestavi grafični prikaz po »sistemu semaforja«, v kateri so izmerjene vrednosti primerjane z referenčnimi vrednostmi.

Močan odklon izraža rdeča barva, zmeren odklon rumena barva, z zeleno barvo pa so označene vrednosti, ki ne odstopajo pretirano od referenčnih vrednosti. Odklon od povprečja je sicer možen v obe smeri – odklon v levo izkazuje pomanjkanje določene snovi, odklon v desno pa njen presežek.
Tudi, če test takoj ponovimo, bodo rezultati enaki – kar ni nujno pri metodah, ko v rokah držimo elektrode ali stojimo na elektronski plošči. Rezultati so tam odvisni tudi od vlažnosti naših dlani ali stopal, celo od zračne vlage.
Test Oligoscan je v EU registriran kot medicinski pripomoček.

Kaj sploh izmerimo?

S testom Oligoscan izmerimo količino mineralov in težkih kovin, ki jim imamo shranjene v telesu. To so naše rezerve, ki jih mora imeti telo na razpolago, da lahko funkcionira.

Ko npr. pojemo obrok zelenjave, ki vsebuje veliko mineralov, jih telo porabi za svoje delovanje. Višek shrani kot rezervo, ko s hrano ne dobi dovolj mineralov.

Težava nastane, ko v telo s hrano ne vnašamo dovolj mineralov. Takrat mora poseči v rezerve. Kadar trajajo takšna obdobja več mesecev ali celo let, začnejo zaloge mineralov kopneti. Ste že slišali za rek »Smrt je kisla«? Pomeni, da takrat, ko porabimo minerale v zalogah, postanemo kisli (mišljen je pH) in umremo.

Test Oligoscan je zato zelo dober pokazatelj, kakšna je realna slika mineralov v našem telesu.

Podobno je s težkimi kovinami: desetletja se v majhnih dozah nalagajo v našem telesu. Dobimo jih s hrano, zrakom, vodo in drugimi strupi (pohištvo, premazi, amalgamske zalivke). Telo ne pozna mehanizma, kako izločiti težke kovine, ker so se pojavile v zadnjih 200 letih, zato se nalagajo v tkiva, mišice, organe, živčevje.
Rezultat s testom Olisgocan pokaže, koliko težkih kovin je skladiščeno v našem telesu. Težke kovine uničujejo naše živčevje, tkiva, mišice in organe. Seznam bolezni, ki so povezane s težkimi kovinami, ker izredno dolg.

Ali veste, da so težke kovine za naše telo bolj škodljive, kadar nam primanjkuje mineralov?

Testiranje z Oligoscan je hitro, zanesljivo in brez odvzema krvi!